Sveti Dimitrije

SVETI DIMITRIJE – MITROVDAN

Ikona Svetog Dimitrija izrada galerija Stojanović

8,novembra / po starom, 26. oktobra

Ovaj slavni i čudotvorni svetitelj rodio se u gradu Solunu od roditelja blagorodnih i blagočestivih. Izmoljen od Boga od bezdetnih roditelja, Dimitrije beše jedinac sin njihov, zbog čega bi s posebnom pažnjom odnegovan i vaspitan.

Njegov otac beše vojvoda solunski; pa kad mu otac umre, car postavi Dimitrija za vojvodu na mesto oca. Postavivši ga za vojvodu Hristoborni car Maksimijan naročito mu preporuči da goni i istrebljuje Hrišćane u Solunu.

No Dimitrije ne samo da ne posluša cara nego, naprotiv, javno ispovedaše i propovedaše Hrista Gospoda u gradu Solunu. Čuvši to, car se veoma ogorči na Dimitrija, pa kada se jednom vraćaše iz rata protiv Sarmata, car Maksimijan svrati u Solun naročito, da stvar ispita. Prizva, dakle, car Dimitrija vojvodu i ispitivaše ga o veri.

imitrije javno pred carem prizna da je Hrišćanin, a uz to još izobliči carevo idolopoklonstvo. Razjareni car baci Dimitrija u tamnicu. Znajući šta ga čeka, Dimitrije uruči sve svoje imanje svome vernome poslušniku Lupu, da razda sirotinji, i ode u tamnicu veseo što mu predstojaše stradanje za Hrista Gospoda. U tamnici mu se javi angel božji i reče mu: “Mir ti, stradalče Hristov, mužaj se i krepi se!”

Posle nekoliko dana posla car vojnike u tamnicu da ubiju Dimitrija. Vojnici nađoše svetitelja Božjeg na molitvi i izbodoše ga kopljem. Telo njegovo uzeše Hrišćani tajno i česno sahraniše. Iz tela stradalca Hristovog poteče celebno miro, kojim se mnogi bolesnici izlečiše. Uskoro nad moštima bi podignuta mala crkva.
Neki velmož ilirski, Leontije, beše bolestan od neizlečive bolesti. On priteče moštima svetog Dimitrija s molitvom i bi potpuno isceljen. Iz blagodarnosti podiže Leontije veću crkvu na mesto stare.

Svetitelj mu se javi u dva maha. Kada car Justinijan htede preneti mošti svetiteljeve iz Soluna u Carigrad, iskočiše plamene iskre od groba i ču se glas: “Stanite, i ne dirajte!” I tako mošti svetog Dimitrija ostadoše zauvek u Solunu. Kao zaštitnik Soluna sveti Dimitrije se mnogo puta javljao i mnogo puta spasao Solun od velike bede. Čudesima njegovim broja nema. Svetog Dimitrija smatraju Rusi pokroviteljem Sibira, koji je osvojen i Rusiji prisvojen 26. oktobra 1581. godine.

Sveti Dimitrije bio je za života vojvoda solunski i ostao je to i po smrti. Njegovo prisustvo u Solunu ljudi su osećali naročito prilikom velikih beda. On štiti grad, otklanja nevolje, odbija zavojevače i pomaže svakome ko njegovo ime prizove.

Molitvama svetoga velikomučenika Dimitrija, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas i spasi.

Comments are closed.